M̄-chiâⁿ piau-tê

Só͘ iau-kiû ê ia̍h-bīn tê-bo̍k hâm liáu bô chiàⁿ-khak ê 1 lia̍t UTF-8 ê jī.

Tò-tńg khì Thâu-ia̍h

L��i-pia��t:Belgorod Chiu �� chng-kha s����-ch��i other languages: