ความชื้น (อังกฤษ: humidity) เป็นคำใช้เรียกปริมาณไอน้ำในอากาศ อย่างเป็นทางการ อากาศชื้นเป็นสารผสมระหว่างไอน้ำกับองค์ประกอบอื่นของอากาศ โดยความชื้นนิยามในแง่ของปริมาณน้ำในสารผสมนี้ เรียกว่า ความชื้นสัมบูรณ์ ในการใช้ประจำวัน คำว่า "ความชื้น" มักหมายถึง ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า โดยแสดงเป็นร้อยละในการพยากรณ์อากาศและในเครื่องวัดความชื้นอากาศครัวเรือน ที่เรียกเช่นนี้เพราะเป็นการวัดความชื้นสัมบูรณ์ปัจจุบันเทียบกับค่าสูงสุด ความชื้นจำเพาะ (specific humidity) เป็นอัตราส่วนของปริมาณไอน้ำในสารผสมกับปริมาณอากาศทั้งหมด (อิงมวล) ปริมาณไอน้ำในสารผสมสามารถวัดได้โดยมวลต่อปริมาตรหรือเป็นความดันย่อย (partial pressure) ขึ้นอยู่กับการใช้

ในทางอุตุนิยมวิทยา ความชื้นบ่งชี้ความน่าจะเกิดหยาดน้ำฟ้า น้ำค้างหรือหมอก ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงลดประสิทธิภาพการหลั่งเหงื่อเพื่อลดอุณหภูมิร่างกาย เพราะไปลดอัตราการระเหยความชื้นจากผิวหนัง ปรากฏการณ์นี้คำนวณในรูปตารางดัชนีความร้อน ซึ่งใช้ระหว่างสภาพอากาศฤดูร้อน

นอกจากความชื้นในอากาศแล้ว ความชื้น (อังกฤษ: moisture) ยังหมายถึง การมีของเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำ ตัวอย่างเช่น น้ำปริมาณน้อยอาจพบได้ในอากาศ ในอาหารและในผลิตภัณฑ์ทั้งหลาย

🔥 Top keywords: หน้าหลักอสมทองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ศิธา ทิวารีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีชลน่าน ศรีแก้วพิเศษ:ค้นหาชุติมา ทีปะนาถความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยพริษฐ์ วัชรสินธุการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566ประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลประยุทธ์ จันทร์โอชาพระสุนทรโวหาร (ภู่)ไอแซก นิวตันรายชื่อนายกรัฐมนตรีไทยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตีรายชื่อจังหวัดของประเทศไทยเรียงตามพื้นที่หมวดหมู่:จังหวัดของประเทศไทยตารางธาตุสังคายนาในศาสนาพุทธมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเศรษฐศาสตร์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยสุรินทร์ พิศสุวรรณ