Vlhkosť vzduchu

Vlhkosť vzduchu je obsah vody vo vzduchu (atmosfére). Množstvo vlhkosti ktorú môže vzduch pohltiť závisí od jeho teploty.

Kvapky rosy ako dôsledok zníženia teploty nasýteného vzduchu počas noci
vlhkomer

Vlhkosť vzduchu vo fyzike a technike ANTAL, Štefan. Termodynamika. Bratislava : Edičné stredisko STU, 1992. 317 s.