Du học Các trường đại học Y nổi tiếng ở Trung Quốc, Trung Quốc

Danh sách 19 trường đại học tại Các trường đại học Y nổi tiếng ở Trung Quốc, Trung Quốc

Top Trường đại Học Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách trường đại học Trung Quốc, các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Đại học Thanh Hoa - Tsinghua University - THU - 清华大学

Đại học Thanh Hoa

Tsinghua University - THU

Xếp hạng thế giới QS Double First Class Dự án 985 工程 Dự án 211 工程 Liên minh C9 League

Trường đại học ở Bắc Kinh

Các trường đại học Y nổi tiếng ở Trung Quốc

Top